Hem             Styrelse               Luftgevär                  Korthåll               Mauser           Bilder            Kontakta oss

  Nyheter:

       

                        

*4/2  Kval FM,Lagagården 18:00.

 

*Föreningen behöver en sekreterare

  Hör av er om ni är intresserade.

 

            

 

 

 

Sidan uppdaterades: 2015-02-01.

 

 

 

   Lite historia:

 

Laholms skytteförening bildades den 

20 september 1904 vid ett sammanträde

på stadens rådhus.

 

Utdrag ur det första protokollet vid bildandet:

§5

Till föreningens ordförande valdes kontorsbiträdet Anton Rönn.

§6

Val af styrelse företogs med slutna sedlar.

Valet utföll sålunda att kontorsbiträdet

J.Eriksson och bokhållare G.R.Hallén erhöllo

hvardera 17 röster. Poliskonstapeln Carl Brink

10 röster samt kontoristen R.Blomberg,

urmakaren Joh.Larsson och journalisten

Alfr.Larsson hvardera 8 röster.

Dessutom erhöllo stationskarl J.G Ljunggren

och postbetjänten C.E.Persson hvardera 3

röster.Fotografen Charles Widén stationsskrifaren Josef Kullman hvardera 2 röster samt herr Emil Johansson,handlanden

C.L.Lundgren,prokuristen Fergus Fummerin,

bokhållaren A.Rehngren,handladen L.Lorentsson och bokhållaren Frans Ahlgren

hvardera 1 röst. Genom lottning mellan herr

Blomberg och Joh.Larsson och Alfr.Larsson blef

den sistnämnde vald.

Copyright ® 2014 laholmsskf.se   ...


Välkommen till

Laholms skytteförening